HOME / Journal / Official journal of JSPRS

Journal

A) Official journal of JSPRS

Journal of Japan Society of Plastic and Reconstructive Surgery
*Move to Japanese web page

Editorial Board
Editor-in-Chief
 • Akihiko TAKUSHIMA
Editors
 • Yuko ASANO
 • Jun ARATA
 • Kunihiro ISHIDA
 • Shigeru ICHIOKA
 • Motonao IWASAWA
 • Satoshi URUSHIDATE
 • Shogo EBISUDANI
 • Makoto OHMORI
 • Mine OZAKI
 • Kazuya KASHIYAMA
 • Katsuya KAWAI
 • Yoshitaka KUBOTA
 • Minoru SAKURABA
 • Satoru SASAKI
 • Fumiaki SHIMIZU
 • Fumito SUGAYA
 • Kenji SUZUKI
 • Takehiro DAIAN
 • Keisuke TAKANARI
 • Koichi TOMITA
 • Masahiro NAKAGAWA
 • Toshiaki NUMAJIRI
 • Kazunobu HASHIKAWA
 • Akiteru HAYASHI
 • Masaki FUJIOKA
 • Kyoichi MATSUZAKI
 • Hiroki MORI
 • Keigo MORINAGA
 • Naoki MORIMOTO
 • Hiroki YANO
 • Takashi YAMAKI
 • Rie YAMASHITA
 • Nobutaka YOSHIOKA
 • Koji TERUYA

INDEX

Vol.44 2024

INDEX

Vol.43 2023

INDEX

Vol.42 2022

INDEX

Vol.41 2021
Vol.40 2020
Vol.39 2019
Vol.38 2018
Vol.37 2017
Vol.36 2016