HOME / Journal / Official journal of JSPRS

Journal

A) Official journal of JSPRS

Journal of Japan Society of Plastic and Reconstructive Surgery
*Move to Japanese web page

Editorial Board
Editor-in-Chief
 • Mutsumi OKAZAKI
Editors
 • Yuko ASANO
 • Takuya IIDA
 • Kunihiro ISHIDA
 • Motonao IWASAWA
 • Tetsuji UEMURA
 • Satoshi URUSHIDATE
 • Shogo EBISUDANI
 • Rei OGAWA
 • Mine OZAKI
 • Katsuya KAWAI
 • Shigeo KYUTOKU
 • Taro KONO
 • Susumu SAITO
 • Satoru SASAKI
 • Masayuki SAWAIZUMI
 • Mitsuru SEKIDO
 • Kazutaka SOEJIMA
 • Takehiro DAIAN
 • Keisuke TAKANARI
 • Katsumi TANAKA
 • Mayumi TOSA
 • Koichi TOMITA
 • Masahiro NAKAGAWA
 • Tomohisa NAGASAO
 • Toshiaki NUMAJIRI
 • Kazunobu HASHIKAWA
 • Akiteru HAYASHI
 • Ayato HAYASHI
 • Keizo FUKUMOTO
 • Masaki FUJIOKA
 • Hiroshi FURUKAWA
 • Hiroki MORI
 • Keigo MORINAGA
 • Naoki MORIMOTO
 • Hiroki YANO
 • Masako AKIYAMA

INDEX

Vol.39 2019
Vol.38 2018
Vol.37 2017
Vol.36 2016